Kenneths Bil-garanti 6 mån

Garantin gäller i sex månader, dock högst 10 000 km och rekommenderas för bilar som vid leverans är högst tre år (36 mån) gamla och gått högst 50 000 km.

Kenneths Bil-garanti 3 mån

Garantin gäller i tre månader, dock högst 5 000 km och rekommenderas för bilar som vid leverans är mer än tre år (36 mån), dock högst sex år (72 mån) gamla och gått högst 100 000 km.

Trafiksäkerhetsgaranti

Trafiksäkerhetsgaranti i tre månader, dock högst 3 000 km, rekommenderas för bilar som vid leveransen är över sex år (72 månader) gamla eller gått mer än 100 000 km och vars pris är minst 50 000 kr.

Kenneths Bil-trafiksäkerhetsgaranti

För övriga bilar, vars pris är under 50 000 kr, rekommenderas garanti i en månad eller 1000 km.

Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när bilen togs i trafik.

Santander consumer bank AutoConcept Motorbranchens riksförbund